กระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรม “เชื่อมโยงตลาด OTOP Select”

เชื่อมโยงตลาด OTOP Select
📣📣📣 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรม “เชื่อมโยงตลาด OTOP Select ” เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 กระตุ้นตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้สามารถกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ช่องทางจำหน่ายและเชื่อมโยงสร้างพลังเครือข่ายธุรกิจชุมชนให้เข้มแข็งให้มัศักยภาพอแข่งขันได้ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
👉 1-4 เมษายน 2564
👉 ชั้น 1 ลานโปรโมชั้น ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
FACEBOOK : OTOP Select by DBD
โทร : 02 547 5950