สถานีวิทยุเชียงใหม่ love ok click สถานีเพลงรักของคนเชียงใหม่

DJ เจี๊ยบ DJ น้อย
#เพลงไทย 90′ #เพลงไทยร่วมสมัย
#ฟังม่วน #ฟังสนุก